Ouverture du refuge

Le refuge de Mariailles va être ouvert à partir du 13 juin avec une capacité d’accueil réduite et suivant un protocole de mesures sanitaires strictes qu’on vous précisera au moment de faire la réservation : les réservations sont obligatoires, les randonneurs doivent porter leur masque pour circuler dans le refuge, chacun doit aussi amener son propre duvet…

-----------

El refugi de Marialles obrirà a partir del 13 de juny amb una capacitat d’acollida reduïda i segons un protocol de mesures sanitàries estrictes que us concretarem en el moment de fer la reserva: les reserves són obligatòries, els excursionistes han de portar una mascareta per entrar al refugi, cadascú ha de portar el seu sac de dormir...

-----------

El refugio de Mariailles abrirá a partir del 13 de junio con una capacidad reducida y siguiendo un protocolo de medidas sanitarias estricto que indicaremos en el momento de hacer la reserva: la reserva es obligatoria, los excursionistas deberán llevar una mascarilla para entrar al refugio, cada cual ha de traer su propio saco de dormir...

-----------

Mariailles refuge will be open by 13th June with a reduced capacity and regarding strict sanitary protocols: reservation is obligatory, everyone should bring their own mask and their own duvet...